Przejdź do treści

Rekrutacja na kurs prawa jazdy kat. C/D lub kwalifikacji na przewóz rzeczy/osób z 80% dofinansowaniem

Zapraszamy do udziału w kursie na prawo jazdy kat. C/D lub kursie kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy/osób. W wyniku rekrutacji wsparciem zostanie objętych minimalnie 2 osoby.

Kurs odbywa się w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje Pomorzan” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Termin rekrutacji

Rekrutację prowadzimy od 04 sierpnia 2022 r. do wyczerpania miejsc

Do pobrania: plan rekrutacji do projektu „Wysokie kwalifikacje Pomorzan”

Co oferujemy

 • bezpłatne badania lekarskie, w tym psychologiczne, potwierdzające zdolność do uczestniczenia w kursie (pokrywamy cały koszt badań);
 • 80% dofinansowania do kursu prawa jazdy kat. C/D lub kursu na kwalifikację na przewóz rzeczy/osób (pokrywamy 80% wartości kursu, uczestnik pokrywa 20% wartości);
 • bezpłatny egzamin (pokrywamy cały koszt egzaminu);
 • bezpłatne drugie podejście do egzaminu, w przypadku negatywnego wyniku.

Kto może wziąć udział

Aby wziąć udział w projekcie „Wysokie kwalifikacje Pomorzan”, musisz spełnić cztery warunki:

 1. Mieć co najmniej 18 lat
 2. Mieszkać na terenie województwa pomorskiego
 3. Pracować w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie (firmy do 250 pracowników) lub w podmiocie ekonomii społecznej (między inymi: NGO, CIS, KIS, WTZ, ZAZ)
  • umowa o pracę
  • umowa agencyjna
  • umowa zlecenia
  • lub inna umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło
 4. Być osobą o niskich kwalifikacjach (tj. posiadać wykształcenie max. ponadgimnazjalne) lub mieć ukończone co najmniej 50 lat;

Informacje i zgłoszenia

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziesz na stronie projektu „Wysokie kwalifikacje Pomorzan

Zapraszamy też do kontaktu pod adresem

 • Bytów
  ul. 11 Listopada 1
  tel. 730 002 974

Dokumenty są przyjmowane w Bytowie w dni robocze w godz. 8.00-16.00.

Można je składać osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera lub pocztą (o przyjęciu dokumentów w terminie rekrutacji decyduje data ich wpływu do biura projektu).

Dokumenty składane pocztą należy wysyłać na adres ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów.

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajduje się lista dokumentów rekrutacyjnych do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Oświadczenie osoby prowadzącej działalność na własny rachunek