Akademia młodych 4

W skrócie o projekcie

 • Masz 18-19 lat?
 • Mieszkasz w powiecie bytowskim, lęborskim lub kościerskim?
 • Nie pracujesz?

Weź udział w projekcie „Akademia młodych 4” – wybierz interesującą Cię formę wsparcia:

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe
  • bezpłatne szkolenia nadające kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,
  • stypendium szkoleniowe – za każde 150 godzin szkolenia 1440 zł netto (na rękę),
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • tematyka szkolenia dostosowana do potrzeb i zaawansowania uczestników,
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 w czasie szkoleń.
 • Staże zawodowe ze stypendium stażowym
  • nawet sześciomiesięczne staże zawodowe w firmach i instytucjach publicznych,
  • stypendium stażowe – 1440,00 zł netto (na rękę) miesięcznie,
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • ubezpieczenie NNW,
  • zwrot kosztów dojazdu na staże,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 w czasie staży.
 • Bezpłatne doradztwo zawodowe (skorzystają wszyscy uczestnicy projektu)
  • doradztwo indywidualne i grupowe prowadzone przez wykwalifikowanych doradców zawodowych,
  • zwrot kosztów dojazdu na spotkania,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 w trakcie doradztwa.

Kto może skorzystać?

W projekcie mogą wziąć udział niepracujące i niezarejestrowane jako bezrobotne, osoby w wieku 18-29 lat, mieszkające na terenie powiatu bytowskiego, powiatu lęborskiego lub powiatu kościerskiego.

Jeśli nie masz pewności czy spełniasz te kryteria, skontaktuj się z biurem projektu.

Grupy premiowane w rekrutacji

W rekrutacji do projektu premiowane będą osoby:

 • bez doświadczenia zawodowego,
 • z niższym wykształceniem,
 • z niepełnosprawnością,
 • mieszkające w mieście Bytów, Lębork lub Kościerzyna,
 • długotrwale bezrobotne.

Co musisz przygotować?

Aby wziąć udział w projekcie „Akademia młodych 4”, należy wypełnić następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie.

Osoby z niepełnosprawnościami powinny dołączyć do zgłoszenia kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty dostępne w sekcji Regulamin i inne ważne dokumenty

Gdzie składasz dokumenty?

Wypełnione dokumenty możesz złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres biura projektu:

Bytów
ul. Zaułek Drozdowy 2
tel. 796 000 054

Co zyskasz?

W zależności od wybranej formy wsparcia możesz uzyskać:

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe
  • bezpłatne szkolenia nadające kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,
  • stypendium szkoleniowe – za każde 150 godzin szkolenia 1440 zł netto (na rękę),
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • tematyka szkolenia dostosowana do potrzeb i zaawansowania uczestników,
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 w czasie szkoleń.
 • Staże zawodowe ze stypendium stażowym
  • nawet sześciomiesięczne staże zawodowe w firmach i instytucjach publicznych,
  • stypendium stażowe – 1440 zł netto (na rękę) miesięcznie,
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • ubezpieczenie NNW,
  • zwrot kosztów dojazdu na staże,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 w czasie staży.
 • Bezpłatne doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (skorzystają z niego wszyscy uczestnicy projektu)
  • doradztwo i poradnictwo zawodowe prowadzone przez wykwalifikowanych doradców:
   • indywidualne (4 godziny)
   • grupowe (3 dni po 8 godzin),
  • indywidualne spotkanie z psychologiem (1 spotkanie trwające 1 godzinę),
  • indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy (2 godziny)
  • zwrot kosztów dojazdu na spotkania,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 w trakcie spotkań.

Wkład Unii Europejskiej w projekt

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 887 253,82 zł
w tym wkład Unii Europejskiej: 747 777,52 zł

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja prowadzona będzie w następujących okresach:

 • 12 – 22 listopada 2019 r.
  I edycja rekrutacji do „Akademii młodych 4”
 • 15 – 26 czerwca 2020 r.
  II edycja rekrutacji do „Akademii młodych 4”
 • rekrutacja uzupełniająca od 31 sierpnia 2020 r. (do wyczerpania miejsc)

Dodatkowe terminy rekrutacji będą ogłaszane na tej stronie.

Projekt będzie realizowany od listopada 2019 do czerwca 2021.

Regulamin i inne ważne dokumenty


Dokumenty dotyczące szkoleń i staży zawodowych:

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu:

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną:


Informacje dodatkowe

Projekt „Akademia młodych 4” realizowany jest przez firmę Twin Media sp. z o. o.

Celem projektu jest zaaktywizowanie 66 osób poprzez podniesienie ich
kwalifikacji/kompetencji zawodowych w wyniku udziału szkoleniach i/lub nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w wyniku udziału w stażach
zawodowych.

Aktualności projektu


  Informacje i zgłoszenia

  Twin Media sp. z o. o.
  ul. Zaułek Drozdowy 2
  77-100 Bytów

  tel. 796 000 054