Przejdź do treści

Rekrutacja na bezpłatne kursy językowe

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego oraz niemieckiego.

Kursy odbywają się w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje Pomorzan” i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Termin rekrutacji

Rekrutację prowadzimy od 31 sierpnia 2020 do 11 września 2020.

Do pobrania:

Co oferujemy

 • 120 godzin bezpłatnego kursu językowego,
 • różne poziomy zaawansowania – dostosowane do potrzeb i umiejętności uczestników,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe.

Kto może wziąć udział

Aby wziąć udział w projekcie „Wysokie kwalifikacje Pomorzan”, musisz spełnić trzy warunki:

 1. Mieć co najmniej 18 lat
 2. Mieszkać na terenie województwa pomorskiego
 3. Pracować w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie (firmy do 250 pracowników) lub w podmiocie ekonomii społecznej (między inymi: NGO, CIS, KIS, WTZ, ZAZ)
  • umowa o pracę
  • umowa agencyjna
  • umowa zlecenia
  • lub inna umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło

Informacje i zgłoszenia

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziesz na stronie projektu „Wysokie kwalifikacje Pomorzan

Zapraszamy też do kontaktu z punktami informacyjnymi

 • Bytów
  ul. Zaułek Drozdowy 2
  tel. 730 002 974
 • Lębork
  ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości)
  tel. 530 072 740
 • Kościerzyna
  ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Branżowej w Kościerzynie)
  tel. 577 150 433

W tych punktach będziemy również przyjmować dokumenty zgłoszeniowe

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajduje się lista dokumentów rekrutacyjnych do pobrania

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Oświadczenie osoby prowadzącej działalność na własny rachunek
 • Oświadczenie osoby w wieku 64 lata i więcej

Osoby, które po roku 2016 uczestniczyły w kursie finansowanym z EFS i otrzymały certyfikat językowy po zdanym egzaminie, dołączają do formularza zgłoszeniowego kserokopię tego certyfikatu. Certyfikat zwalnia z testu poziomującego.