Przejdź do treści

Akademia zatrudnienia 3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

W skrócie o projekcie

 • Masz co najmniej 30 lat?
 • Mieszkasz w powiecie bytowskim, lęborskim lub kościerskim?
 • Nie pracujesz?

Weź udział w projekcie „Akademia zatrudnienia 3” – wybierz interesującą Cię formę wsparcia:

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe
  • bezpłatne szkolenia nadające kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, w tym między innymi:
   • pracownik biurowy,
   • stylizacja paznokci,
   • prawo jazdy kat. C, D, E z kursem na przewóz osób/rzeczy,
   • operator wózka widłowego,
   • spawacz MIG, MAG, TIG,
   • operator CNC,
   • projektowanie wnętrz,
   • projektowanie SOLIDWORKS,
   • usuwania wgnieceń karoserii bez lakierowania
   • i wiele innych.
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • ubezpieczenie NNW,
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi.
 • Staże zawodowe ze stypendium stażowym
  • nawet sześciomiesięczne staże zawodowe w firmach i instytucjach publicznych,
  • stypendium stażowe – 1440 zł netto (na rękę) miesięcznie,
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • ubezpieczenie NNW,
  • zwrot kosztów dojazdu na staże,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi.
 • Bezpłatne doradztwo zawodowe (skorzystają wszyscy uczestnicy projektu)
  • doradztwo indywidualne i grupowe prowadzone przez wykwalifikowanych doradców zawodowych.

Kto może skorzystać?

W projekcie mogą wziąć udział osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne w wieku co najmniej 30 lat, mieszkające na terenie powiatu bytowskiego, powiatu lęborskiego lub powiatu kościerskiego.

Jeśli nie masz pewności czy spełniasz te kryteria, skontaktuj się z biurem projektu.

Grupy premiowane w rekrutacji

W rekrutacji do projektu premiowane będą osoby:

 • powyżej 50 roku życia,
 • o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe),
 • z niepełnosprawnościami.

Co musisz przygotować?

Aby wziąć udział w projekcie „Akademia zatrudnienia 3”, należy wypełnić następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy.

Każdy z kandydatów do projektu jest zobowiązany załączyć zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu w ewidencji osób bezrobotnych, a osoby z niepełnosprawnościami powinny dołączyć do zgłoszenia także kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty dostępne w sekcji Regulamin i inne ważne dokumenty

Gdzie składasz dokumenty?

Wypełnione dokumenty możesz złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres jednego z biur projektu:

 • Bytów
  ul. Zaułek Drozdowy 2
  tel. 530 685 323
  az@marmolowski.pl

Co zyskasz?

W zależności od wybranej formy wsparcia możesz uzyskać:

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe
  • bezpłatne szkolenia zakończone certyfikatem nadającym kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • ubezpieczenie NNW,
  • tematyka szkolenia dostosowana do potrzeb i zaawansowania uczestników,
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi.
 • Staże zawodowe ze stypendium stażowym
  • nawet sześciomiesięczne staże zawodowe w firmach i instytucjach publicznych,
  • stypendium stażowe – 1440 zł netto (na rękę) miesięcznie,
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • ubezpieczenie NNW,
  • zwrot kosztów dojazdu na staże,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi.
 • Bezpłatne doradztwo i poradnictwo zawodowe (skorzystają z niego wszyscy uczestnicy projektu)
  • doradztwo i poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe) prowadzone przez wykwalifikowanych doradców.

Wkład Unii Europejskiej w projekt

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 995 010,06 zł
w tym wkład Unii Europejskiej: 1 661 758,55 zł

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja prowadzona będzie w następujących okresach:

 • 12 – 22 listopada 2019 r.
  I edycja rekrutacji do „Akademii zatrudnienia 3”
  Do pobrania: Plan rekrutacji 1 (doc) Plan rekrutacji 1 (pdf)
 • 31 sierpnia – 11 września 2020 r.
  II edycja rekrutacji do „Akademii zatrudnienia 3”
 • Rekrutacja uzupełniająca: 16 września – 06 listopada 2020 r.
 • 15-26 marca 2021 r.
  III edycja rekrutacji do „Akademii zatrudnienia 3”

Dodatkowe terminy rekrutacji będą ogłaszane na tej stronie.

Projekt będzie realizowany od listopada 2019 do kwietnia 2022

Informacje dodatkowe

Projekt „Akademia zatrudnienia 3” realizowany jest przez Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI s.c. w partnerstwie z firmą Twin Media sp. z o. o. i Stowarzyszeniem „Jesteśmy”

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia co najmniej 145 osób bezrobotnych mieszkających na terenie powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego w wieku 18-29 lat, poprzez nabycie przez nich kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

Aktualności projektu


  Informacje i zgłoszenia

  Twin Media Sp. z o.o.
  ul. Zaułek Drozdowy 2
  77-100 Bytów

  tel. 730 002 974
  az@marmolowski.pl

  Strona projektu:
  http://marmolowski.pl/projekty-unijne/akademia-zatrudnienia-3/

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską